Felhasználási feltételek

A Kék Pont Alapítvány, mint Működtető on-line Önsegítő Programot működtet kannabisz használók számára, és a kannabisszal illetve a kannabisz használattal kapcsolatos információkat tesz közzé. Az anonim módon regisztráló felhasználókat ösztönzi kannabisz használatuk csökkentésére és teljes megszüntetésére. A Felhasználó saját szerhasználatának csökkentésével kapcsolatos saját célkitűzésének betartására ösztönzi az Önsegítő Programban számára elérhetővé tett eszközök és információk segítségével.

A kábítószer termesztése, előállítása, megszerzése, tartása, az országba behozatala, kivitele, az ország területén történő átvitele, a kábítószer kínálása, átadása, forgalomba hozatala, az azzal való kereskedés a hatályos büntetőjogi szabályozás értelmében bűncselekmény, melynek ismerete a Működtető álláspontja szerint nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a felhasználó teljes felelősséggel döntsön arról, hogy regisztrál-e.

Felhasználó nyilatkozik, hogy elmúlt 18 éves. A kannabiszpont.hu szolgáltatásait csak 18. életévüket betöltött felhasználók vehetik igénybe!

Felhasználó teljes anonimitása biztosított, mivel a rendszer Felhasználó előzetes engedélye nélkül nem tesz nyilvánosan hozzáférhetővé semmilyen személyes azonosításra alkalmas, vagy arra alkalmassá tehető adatot sem.

A Működtető figyelembe veszi az adatkezelésre és az információs társadalomra egyébként vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt.

A Működtető nagyfokú gondossággal jár el a Felhasználó adatainak megőrzése és védelme érdekében, azonban semmiféle felelősség nem terheli azok esetleges részbeni vagy teljes elvesztéséért. Felhasználó felelőssége, hogy – anonimitásának megőrzése érdekében – választott felhasználó neve ne utaljon valódi nevére, és hogy azt kivel ismerteti meg.

Felhasználó felelőssége továbbá jelszava megjegyzése és titokban tartása, valamint az, hogy az általa megadott email cím, amelyre Működtető rendszerüzeneteket küldhet, valódi, működő cím legyen, és olyan, amelyet Felhasználó kizárólagosan ellenőriz. Amennyiben a Felhasználó által megadott email címre való hivatkozással „elfelejtett jelszó” támogatást kérnek, Működtető új jelszavat generál, és azt a megadott email címre kézbesíti.

Működtető nem vállal felelősséget a szolgáltatás késlekedéséből, leállásából eredő károkért. Továbbá nem vállal felelősséget azoknak az információknak az elvesztéséből fakadó károkért, melyek Felhasználónak felróhatók.

Működtető fenntartja magának a jogot a szolgáltatás egyes funkcióinak részleges vagy teljes megváltoztatására. Ebben az esetben Működtető köteles garantálni azt, hogy az adatvédelmi és egyéb személyiségi jogi védelmi követelmények továbbra is maradéktalanul teljesüljenek.

Működtető magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalom Szolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Működtető az adatokat addig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek.

Működtető felhívja továbbá Felhasználó figyelmét arra, hogy a honlapról harmadik személyek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve azokon a Felhasználó adatainak biztonságáért a Működtető nem vállal felelősséget. Ezen Web-oldalak használata esetén a Felhasználó kötelessége meggyőződni az adott oldalt megjelentető adatvédelmi politikájáról.

A Működtető kijelenti, hogy a honlapon megjelenő grafikák, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és felhasználási jogának átruházása kizárólag a Működtető jogosult. A szerzői jogi oltalommal védett anyagok jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Működtető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Működtető azonban beleegyezik abba, hogy saját, személyes használatra, a szabad felhasználás körében, Felhasználó ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Működtető nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét. A weboldalak, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldalak használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Működtető kifejezetten kizárja.

Működtető fenntartja a Felhasználási Feltételek módosításának jogát, melyről a web oldalakon, annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal tájékoztatja a felhasználókat.

Működtető kijelenti, hogy az Önsegítő Program használata során az adatbázisába került adatokról kizárólag matematikai statisztikai módszerekkel készített anonim eredményeket, aggregált adatokat publikál.

Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott tényállások esetén a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének (1959. évi IV. törvény) rendelkezései az irányadóak.

Felhasználó a regisztrációval ezennel kijelenti, hogy a Felhasználási Feltételeket elfogadja. 

Miért hoztuk létre

a kannabiszpontot?

Magyarországon a kábítószerek által leginkább veszélyeztetett csoport a fiatalok és fiatal felnőttek, a legelterjedtebb drog a kannabisz (marihuána). A problémás szerhasználókra jellemző, hogy nem tartják magukat „betegnek”, „drogosnak”, így nem keresnek egészségügyi segítséget, ugyanakkor az egészségügyi intézmények jellemzői miatt (túlságosan orvos-központú megközelítés, az anonimitás nehezen garantálható, a programok és intézmények nem vonzók) sem fog ez a csoport segítséget kérni. Életkori sajátosságai miatt (tanulnak, dolgoznak) ez az egyik legproduktívabb korcsoport, a problémás használat az életminőségüket és a produktivitásukat jelentősen rontja.  Tovább...