Az adatvédelemhez...
  
A kannabiszpont.hu-ra becenévvel, és egy email címmel regisztrálhatsz. Ha teljesen anonim akarsz maradni, válaszz olyan felhasználónevet ami semmilyen módon nem utal rád, és regisztrálj egy külön erre a célra létrehozott email címről, amelyet a számtalan ingyenes email szolgáltatónál bármikor létrehozhatsz magadnak. Az email címre azért is szükség van, mert ahogy haladsz a programban ide küldünk információkat, tanácsokat számodra a programmal kapcsolatban. A belépéshez használt számítógép adatai is adatvédelem alá esnek, de egyébként semmit nem bizonyít, ha valaki egy számítógépről a kannabiszpont.hu-t használja, mert maga a fogyasztás nem bizonyítható.
Az internetes beazonosíthatósággal kapcsolatban érdemes tudnod, hogy minden számítógép rendelkezik egy egyedi azonosítóval, az IP címmel. Azon a szerveren, ahol más honlapok mellett a kannabiszpont.hu található, naponta töröljük az oldalt látogató számítógépek IP címét, így nem lehet visszakeresni, hogy milyen számítógépekről nézték az oldalt. Fontos hozzátenni, hogy az adott napon a szerverhez kapcsolódó számítógépek IP címe és a kannabiszpont.hu önsegítő programjába történő belépés nincs összekötve, azaz annyit lehet tudni, hogy adott gépről megnézték az oldalt, de azt, hogy pontosan mit csináltak arról a gépről nem lehet egyértelműen megállapítani.
 
Az adatkezelési szabályzatunkat alább olvashatod el. 
 
  
A kannabiszpont.hu  Adatkezelési Szabályzata

1. Az adatkezelő neve:
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány
  
2. Az adatkezelő címe:
1095 Budapest, Gát utca 25.
  
3. Elérhetőség:
bluepoint@t-online.hu
  
4. A kezelt adatok köre:
A. A regisztrációhoz szükséges adatok: Választott felhasználó név, email cím, születési év, nem, település típus, iskolai végzettség, fő elfoglaltság, szerhasználattal kapcsolatos információk. Az email címet az Adatkezelő harmadik személynek nem adja meg, arra csak rendszerüzenetek mehetnek.
  
B. A Felhasználóhoz kapcsolt és tárolásra kerülő további adatok: az Önsegítő Programban megadott naplóbejegyzések, napi bejegyzések, levelek, hozzászólások. A Felhasználó számítógépes adatkapcsolatáról, illetve a Felhasználó számítógépéről adat nem kerül gyűjtésre valamint tárolásra (Pl. IP címek, MAC címek). A kananbiszpont.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
  
5. Az adatkezelés célja:
A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása, rendszerüzenetek küldésének lehetősége.
B. A felhasználó által az Önsegítő Programban  megadott adatok estében a Felhasználó azonosítása, a program során elért eredmények értékelése, grafikonok elkészítése.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át az Adatkezelő. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, az adatok anonim módon való humántudományi-kutatási valamint statisztikai-elemzés céljából történő felhasználására.
  
6. Az adatkezelés időtartama:
A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő és Diral Bt. munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik. 
Amennyiben a Felhasználó hat hónapig nem lép be a saját felhasználói nevével a kannabiszpont.hu-ra, adatait az adatkezelő a fentiekben megfogalmazottak szerint törli.
  
7. Adatbiztonság 
A. Bár az Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Adatkezelő nem garantálja, hogy az egyes Felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Adatkezelő a Felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a Felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.
B. A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Adatkezelő és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót vagy jelszót haladéktalanul módosítani.
C. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Adatkezelő hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Adatkezelő részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az Adatkezelő az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).
7. A személyes adatok törlése:
A törlési igényét a Felhasználó a regisztrált e-mail címéről email-ben az kannabiszpont@kannabiszpont.hu email címre küldheti. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre.
  
8. Felhasználó kapcsolatai
A Szolgáltató kizár minden felelősséget, a Felhasználó által saját döntése alapján megadott és/vagy bármilyen szinten is nyilvánossá/hozzáférhetővé tett és adataival, akár egyéb harmadik személyek által történő felhasználásával kapcsolatban. Továbbá kizár a Szolgáltató minden felelősséget a tekintetben is, ha a Felhasználó hamis vagy hiányos adatot ad meg magáról és ezzel megtéveszti a többi Felhasználót.
  
9. Adatfeldolgozó megnevezése:
Diral Bt
  
10. Adatfeldolgozó címe:
1222 Budapest, Gádor utca 153.
  
11. Adatfeldolgozás megnevezése:
A 5-ös pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer (hardver és szoftver) üzemeltetését a Diral Bt. végzi.
  
12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A kannabiszpont.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a regisztrációval az Adatkezelési Szabályzatot, illetve a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot. Amennyiben nem fogadja el, akkor a Felhasználónak kezdeményeznie kell a törlését a rendszerből.
  
13. A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet az általa regisztrált email- címéről e-mailben az kannabiszpont@kannabiszpont.hu email címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A Felhasználó kérheti adatai törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
  
14. Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a kannabiszpont@kannabiszpont.hu email címen.

Miért hoztuk létre

a kannabiszpontot?

Magyarországon a kábítószerek által leginkább veszélyeztetett csoport a fiatalok és fiatal felnőttek, a legelterjedtebb drog a kannabisz (marihuána). A problémás szerhasználókra jellemző, hogy nem tartják magukat „betegnek”, „drogosnak”, így nem keresnek egészségügyi segítséget, ugyanakkor az egészségügyi intézmények jellemzői miatt (túlságosan orvos-központú megközelítés, az anonimitás nehezen garantálható, a programok és intézmények nem vonzók) sem fog ez a csoport segítséget kérni. Életkori sajátosságai miatt (tanulnak, dolgoznak) ez az egyik legproduktívabb korcsoport, a problémás használat az életminőségüket és a produktivitásukat jelentősen rontja.  Tovább...